Medlemsmøtet onsdag 18.sept. kl. 19

Askøy museumslag arrangerer møte i Møllesalen, Sjoddien i Strusshamn onsdag 18. september klokken 19.

Professor Ole Didrik Lærum vil holde foredrag over temaet Tuberkulose og Kunst.

Enkel bevertning. Medlemmer gratis, ikke medlemmer 100 kr.

Infeksjonssykdommen tuberkulose har satt sitt preg på livet i Norge så vel som i andre land opp gjennom historien. De eldste spor av sykdommen skriver seg fra Egypt for ca. 5000 år siden. Sykdommen kom til Danmark 2500 år senere og har vært en svøpe i vårt samfunn opp til vår egen tid. I løpet av de 60 årene fra 1895 til 1955 døde 250 000 mennesker i Norge av denne sykdommen.

I tillegg til at sykdommen satte sitt dystre preg på helsetilstanden i samfunnet, satte den også sitt preg på litteratur, kunst, musikk og vitenskap. Operaene ”La Boheme” og ”La Traviata” er eksempler fra musikken, Munch har beskrevet sykdommen i sin malerkunst, og kunstneren John Savio og matematikeren Niels Henrik Abel ble to av sykdommens mange offer.

Professor Ole Didrik Lærum har arbeidet innenfor kreftforskning. Han kommer fra en legefamilie hvor han er 4. generasjon i det yrket. I tillegg til sin forskning har han hatt sterk interesse for historie, særlig lokalhistorie fra hjemtraktene på Voss. Han skriver selv:

Tbc er ein sjukdom folk aldri blir ferdige med, spesielt den eldre garde som hadde det like innpå livet. Omtrent alle familiar vart råka då den var på sitt verste for vel hundre år siden. I dag er tbc aktuell i andre land, både i utviklingsland og i Aust-Europa, og mellom 1 og 2 millionar døyr av den kvart år. Totalt går 200 millionar menneske med sjukdomen. Eg har vore interessert i tbc og sjukdomens historie sidan ung alder, m.a. fordi, far min var tuberkuloselege og dreiv eit sanatorium på Voss. Me arbeider no for at dei gamle Kurhallane på sanatoriet skal verta eit lite tuberkulosemuseum. Det skjer i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Velkommen til et interessant fordrag.