Sjoddiesøndag

Det er meningen at første søndagen i hver måned skal det være åpent hus i Sjoddien. Imidlertid blir det ikke åpen dag førstkommende søndag, 3.mai.