Årsmøtet 2014

Det viser seg at for mange av museumslagets medlemmer er 26.mars en litt uheldig dag for årsmøtet. Styret har derfor vedtatt at årets årsmøte istedet avholdes onsdag 19.mars kl. 19 i Møllesalen, Strusshamn. Sakliste og årsmelding sendes medlemmene snart. Fristen for å sende inn saker en ønsker behandlet på årsmøtet er 5.mars 2014.