UTSTILLINGER/SAMLINGER

Askøy museumslags samlinger/utstilling.

I 3. etasje i Pakkhuset er en stor utstilling som gjenspeiler Askøy i farne tider. Den omfatter bl.a. samferdsel, kirke, skole, hjem. 

Merk: Askøy museumslag skal alltid oppgis som kilde hvis en vil  bruke bilder fra våre samlinger på Facebook og andre lignende medier. Annen bruk etter nærmere avtale.

Bilder

Skeie/Brekkebilder

Bilder fra Hordalandsstevnet for skolekorps i 1962

Krigshistoriske bilder fra 1940

Bilder fra Askøystevnet på Ravnanger i 1959

Hold meg under laken. Fiske og fiskeforedling.

I Møllehusets 1. etasje finner vi utstillingen "Hold meg under laken". Utstillingen kalles også Rolf Olsen-samlingen. Den eies av Askøy kommune men driftes av Askøy museumslag. Utstillingen viser fiske og fiskeforedling knyttet til Askøy.

Les mer her

Bilder

Møllesalen

I Møllesalen er det plass til 82 personer. Her vises bl.a. film om Strusshamn. 
 Salen er godt utstyrt med Internett,  moderne audiovisuelle hjelpemidler som videokanon, DVD- og VHS-spiller, overheadprosjektor, nytt lydanlegg med teleslynge, piano. 
Egner seg godt til kurs, møter og ulike former for sammenkomster. 
Her er dekketøy til 82 personer. Kjøkken, garderobe, toaletter, heis.

Fakta

Askøy museumslag ble stiftet i 1981. Og Laget har pr 31. desember 2019:  90 medlemmer. Det koster 150 kr for året å være medlem av museumslaget.  Familiemedlemskap koster 250 kr.

Det er Askøy museumslag som gir ut Askøykalenderen.  2019 - utgaven er den tjueniende i rekken.          

Styret for Askøy Museumslag 2019

Leder: Torbjørn Dall-Larsen                                    
Styremedlemmer: Helge Holmedal, Ågot Gammersvik, Marit Steffensen og Leiv Jan Nielsen.

Varamedlemmer:  Harry Rosvold og Stein Deinboll

Valgkomité: Erling Virkesdal, Marit Elise Nikolaisen og Hans Davanger.

Revisorer: Andreas Andreassen &  Magne Magnussen                                                                                              

Ønsker du å bli medlem i museumslaget?

Send en e-post med navn, adresse, telefon og e-postadresse!

Velkommen

Samlingene er åpen for både grupper og skoleklasser. Besøk gjøres etter avtale.      

Inngangspenger: Voksne kr 40,00. Barn (14 år) gratis.     
Besøksadresse: 5302 Strusshamn, Sjoddien, se kart her.
Adresse: Askøy Museumslag, pb. 389, 5323 Kleppestø.

Omvisning  og guiding:  

Erling Virkesdal       ,
Tlf. 918 71 303.
E-post: erv@online.no.                

Torbjørn Dall-Larsen
Tlf. 905 24 940. 
E-post: torbjoern.dall-larsen@biomed.uib.no

Leie av lokale:   

Trond Berntsen 
Tlf.56 15 81 70 – 905 88 939.
E-post:

Trond.Berntsen@askoy.kommune.no

Linker:

Hordaland sogelag

 

Sjoddien

 


Vår historie

Askøy museumslag har i sin formålsparagraf til oppgave å ivareta litt av den historiske arven fra eldre og nyere tid.

Museumslaget har siden starten samlet inn en rekke gjenstander, trykt materiale og bilder. Mye av dette materialet er utstilt i museumslagets lokaler i Aktivitetshuset Shoddyen, Strusshamn. Museumslaget har også ved flere anledninger vært delaktig i utstillinger andre steder, bl.a. på den årlige kulturmønstringen i Ravnanger ungdomsskole.

Askøy museumslag har hvert år siden 1991 gitt ut Askøykalenderen som i tillegg til selve kalendariet presenterer ulike historiske temaer.

Vi verner fortiden for fremtiden!

Museumslaget ser det som viktig å formidle kunnskap om vår lokalhistorie til alle aldersgrupper, ikke minst de unge. Derfor er skoleelever en viktig målgruppe. Medlemmer av Askøy museumslag har, i tillegg til å drive et stort innsamlings- og registreringsarbeid, lagt til rette for at Møllesalen er blitt et velegnet og etterspurt lokale for å drive undervisning, foredrag, kursvirksomhet og ulike arrangement.

Møllesalen har installert teleslynge for hørselshemmede. Lokalet har også videokanon. Her kan det også legges til at i lokalet er det et nytt piano.

Etter avtale kan omvisninger gis, og en informasjonsfilm om Strusshamn vises, både om dagen og kvelden hele året. Museet tar også imot omvisninger av grupper gjennom hele året etter avtale. post@askoymuseumslag.no